เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน 3คืน (นั่งเครื่องบิน)
สินค้ามาใหม่
เริ่มต้น 9,888.-
ติดต่อสอบถาม

 

เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน 3คืน

ราคาเริ่ม 9,888 บาท เดินทางธันวาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64

 

เดินทางโดยสายการบิน THAI VIET JET AIR (VZ)

 

จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) สู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

และกลับจากท่าอากาศยานเชียงใหม่

 

น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม (ไม่รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง)

 

พักภูชี้ฟ้า 1 คืน,ฝาง 1 คืน,เมืองเชียงใหม่ 1 คืน

 

วันที่

ายละเอียดท่องเที่ยว

1

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกังคาเฟ่ – ภูชี้ฟ้า
พัก
: ภูชี้ฟ้า(พักห้องละ4 ท่าน หรือ2ท่าน)                               
ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

2

ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วัดท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง
พัก: ฝาง                                                                              ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

3

ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000
(ชมซากุระ) - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล– ดอยม่อนแจ่ม – เมืองเชียงใหม่
พัก
: เมืองเชียงใหม่                                                                ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

4

พระธาตุดอยคำ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – บ้านถวาย -
ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                                                                                               ä อาหารเช้า,เที่ยง,---

 

 

คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียด<<