เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3วัน 2คืน
สินค้ามาใหม่
เริ่มต้น 8,900.-
ติดต่อสอบถาม

เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3วัน 2คืน

ราคาเริ่ม 8,900 บาท เดินทางธันวาคม 63 - มกราคม 64

เดินทางโดยสายการบิน THAI VIET JET AIR (VZ) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

พักฝาง1คืน เมืองเชียงใหม่ 1 คืน

 

วันที่

ายละเอียดท่องเที่ยว

1

พร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร        ที่พักฝาง                                                       ä อาหาร เที่ยง,เย็น

2

ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล – ชมซากูระ – ดอยสุเทพ
                      ที่พักเมืองเชียงใหม่                                       
ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

3

พระธาตุดอยคำ - ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนใกล้เคียง - ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                     ä อาหาร เช้า,เที่ยง

คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียด<<